Βεβαίωση Υγειονομικού

Βεβαίωση Υγειονομικού

Όλοι οι εργαζόμενοι σε καταστήματα εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (τροφίμων)

που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό υγείας, το οποίο βεβαιώνει ότι ο εργαζόμενος δεν πάσχει από κάποιο λοιμώδες ή μεταδοτικό νόσημα για τη Δημόσια Υγεία (ΦΕΚ1199/τβ/11-4-2012).

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό υγείας εκδίδεται μετά από κλινική εξέταση και παρακλινικές εξετάσεις (Ακτινογραφία Θώρακος, Καλλιέργεια για salmonella και Παρασιτολογική κοπράνων (Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797 Υ.Δ και με ΑΔΑ Β4ΩΝΘ-14Ι) και ισχύει για πέντε (5) χρόνια, πλην των εργαζομένων σε παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς κ.λπ. που ισχύει για 2 χρόνια.

Χορηγείται σε χειριστές τροφίμων, οι οποίοι σύμφωνα με το Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius), είναι το άτομο που απευθείας χειρίζεται συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, εξοπλισμό και εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ως εκ τούτου πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υγιεινής.

Εάν κατά τη διάρκεια της ισχύς του παρουσιαστούν συμπτώματα όπως πυρετός, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό, δερματικά εξανθήματα, πληγές κ.λ.π. ο εργαζόμενος θα πρέπει άμεσα να απομακρύνεται από την εργασία τους μέχρι αποκατάστασης της υγείας του.