Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

Αντιμετώπιση Παχυσαρκίας

Στο ιατρείο γίνεται καταμέτρηση και καταγραφή των σωματομετρικών χαρακτηριστικών (ύψος, βάρος, δείκτη μάζας σώματος) καθώς και λιπομέτρηση (τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος), μέτρηση της βιολογικής ηλικίας και μέτρηση του βασικού μεταβολισμού με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που επιτρέπει τον  προσδιορισμό της διατροφικής και λειτουργικής διάστασης της υγείας.

Επίσης γίνεται λήψη αναλυτικού διατροφικού ιστορικού με καταγραφή των συνηθειών και προτιμήσεων του κάθε εξεταζόμενου ώστε το τελικό διαιτολόγιο να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες του καθενός.

Χορηγούνται προσωπικά εξατομικευμένα διαιτολόγια, ειδικά προσαρμοσμένα στον κάθε ασθενή με βάση τα δεδομένα της υγείας του, τις γευστικές του προτιμήσεις, τις συνθήκες ζωής του και τις διατροφικές συνήθειες του σπιτιού.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα απώλειας βάρους με την ιατρική μέθοδο EURODIET.

Ορίζονται τακτικές συνεδρίες για σωστή παρακολούθηση, έλεγχο της προόδου και επαναπροσδιορισμός του διατροφολογικού προγράμματος. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα εβδομαδιαίας παρακολούθησης του βάρους αλλά και προσωπικής καθοδήγησης, όποτε κριθεί αναγκαίο, γεγονός που ενισχύει την συμμόρφωση στο διατροφικό πρόγραμμα.

Στόχος είναι η διατήρηση σταθερά του ιδανικού βάρους μέσω διατροφικής εκπαίδευσης και η επίτευξη της ευεξίας, δεδομένου ότι με την σωστή διατροφή μειώνεται η πιθανότητα να εμφανιστούν ορισμένες παθήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρονται παθήσεις στις οποίες ενδείκνυται διατροφική παρακολούθηση:

  • Σακχαρώδης διαβήτης
  • Παχυσαρκία
  • Μεταβολικό σύνδρομο
  • Προδιαβήτης
  • Δυσλιπιδαιμία
  • Αρτηριακή Υπέρταση
  • Υπερουριχαιμία (αυξημένο ουρικό οξύ)
  • Σαρκοπενία