Συντηρητική θεραπεία αυχενικού συνδρόμου

Συντηρητική θεραπεία αυχενικού συνδρόμου

Υπάρχουν λίγα στοιχεία υψηλής αξιοπιστίας για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συντηρητική θεραπεία  του αυχενικού  συνδρόμου και της αυχενικής ριζοπάθειας.

Η ανάπαυση και η ακινητοποίηση με κολάρο αυχένος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρό χρονικό διάστημα και οι έλξεις μπορεί να αποσυμπιέσουν προσωρινά το νεύρο. Οι φαρμακευτικές ουσίες μπορεί να συμβάλλουν στην ανακούφιση του άλγους, των νευροπαθητικών συμπτωμάτων και την ποιότητα ζωής. Η φυσικοθεραπεία και οι χειροπρακτικοί χειρισμοί μπορεί να βελτιώσουν την αυχενική δυσφορία. Οι επιλεκτικοί νευρικοί αποκλεισμοί και οι παρατρηματικές διηθήσεις στοχεύουν και επιτυγχάνουν την ανακούφιση του επίμονου ριζιτικού πόνου και την αποτροπή της εγχείρησης. Αν και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους θεραπειών είναι συζητήσιμη, μια πολλαπλή συνδυαστική προσέγγιση αποτελεί την καθιερωμένη συνταγή και μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς με αυχενική ριζοπάθεια ή αυχεναλγία, από τους οποίους το 97% και πλέον αντιμετωπίζεται συντηρητικά.