Μέθοδοι Εξωνεφρικής Κάθαρσης

Μέθοδοι Εξωνεφρικής Κάθαρσης

Όταν οι νεφροί πάψουν να λειτουργούν επαρκώς, η αιμοκάθαρση ή η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μέθοδοι, εξίσου  αποτελεσματικές,

που υποκαθιστούν μερικώς την νεφρική λειτουργία απομακρύνοντας από τον οργανισμό άχρηστες ουσίες και περιττά υγρά.

Η επιλογή της μεθόδου υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας γίνεται σε συνεργασία με τον ασθενή και επηρεάζεται από ποικιλία παραγόντων όπως η ηλικία του ατόμου, η διαθεσιμότητα κέντρου αιμοκάθαρσης στον τόπο διαμονής του, η κλινική του κατάσταση, τα υποκείμενα νοσήματα κ.α.

Η αιμοκάθαρση είναι μια διαδικασία κατά την οποία ένα μηχάνημα υποκαθιστά την νεφρική λειτουργία απομακρύνοντας από τον οργανισμό άχρηστες ή τοξικές ουσίες και περιττά υγρά. Αυτό επιτυγχάνεται φιλτράροντας το αίμα του ατόμου μέσα από τον τεχνητό νεφρό. Η έξοδος και η επανείσοδος του αίματος στον οργανισμό πραγματοποιείται μέσω μιας αγγειακής πρόσβασης η οποία μπορεί να είναι είτε φυσικό αρτηριοφλεβικό συρίγγιο είτε προσθετικό αρτηριοφλεβικό μόσχευμα. Με τον όρο αιμοκάθαρση νοείται το σύνολο των μεθόδων εξωνεφρικής κάθαρσης με εξωσωματική κυκλοφορία (αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση) και εξαρτάται από το φίλτρο που τοποθετείται στον τεχνητό νεφρό. Γίνεται συνήθως τρεις φορές εβδομαδιαίως και απαιτεί περίπου 4ωρη παρουσία του ατόμου σε μονάδα αιμοκάθαρσης.

Η περιτοναϊκή κάθαρση είναι μια μέθοδος εξωνεφρικής κάθαρσης κατά την οποία το περιτόναιο, μια εσωτερική μεμβράνη της κοιλίας, χρησιμοποιείται σαν φυσικό φίλτρο μέσω του οποίου απομακρύνονται από τον οργανισμό περιττά υγρά και άχρηστες ή τοξικές ουσίες. Προϋποθέτει την παρουσία καθετήρα στην κοιλία και μπορεί να είναι είτε συνεχής φορητή κατά την οποία αλλάζει ο ασθενής 4 φορές την ημέρα μόνος του το περιτοναϊκό διάλυμα στο σπίτι, είτε αυτοματοποιημένη- συνεχής κυκλική κατά την οποία  ο ασθενής συνδέεται με μηχάνημα για 10-12 ώρες κάθε βράδυ μέσω του οποίου γίνονται οι αλλαγές του διαλύματος.