Αυχενική Ριζοπάθεια (ΑΡ)

Αυχενική Ριζοπάθεια (ΑΡ)

Η αυχενική ριζίτιδα ή ριζοπάθεια (ΑΡ) είναι η αντίστοιχη ισχιαλγία της ΑΜΣΣ.

Εκδηλώνεται με αυχενοβραχιόνιο άλγος, καυσαλγίες ή αιμωδίες που ξεκινούν από τον αυχένα και αντανακλούν σε ολόκληρο το άνω άκρο συνοδευόμενο με  αισθητικοκινητικές διαταραχές.

Οφείλεται σε συμπίεση και ερεθισμό των αυχενικών νευρικών ριζών στο μεσοσπονδύλιο τρήμα  ή  προτρηματικά.Το συνηθέστερο αίτιο είναι η στένωση του σπονδυλικού τρήματος από σπονδυλωσικά οστεόφυτα των αποφυσιακών αρθρώσεων, των αποφύσεων Luschka, στένωση των πλαγίων κολπωμάτων, πλάγια-ενδοτρηματική δισκοκήλη και σπανιότερα ασβεστοποιημένος δίσκος.

Υποταξινομείται σε οξεία επώδυνη ριζοπάθεια, υποξεία και χρόνια. Εμφανίζεται σε άτομα 20-95 ετών με ετήσια επίπτωση 83 περιπτώσεις/100.000 πληθυσμού, με σχετικά καλή πρόγνωση αντιμετωπιζόμενη συντηρητικά στην πλειονότητα. Η Α7 ρίζα προσβάλλεται στο 50% των περιπτώσεων και η  Α6 στο 30%.

Το αιτιοπαθογενετικό υπόβαθρο και οι παράγοντες κινδύνου είναι η κακή στάση σώματος, η καταπόνηση του αυχένος από επαγγελματικές ή αθλητικές δραστηριότητες, η κάκωση δίκην μαστιγίου που μετεξελίσσονται προοδευτικά σε μηχανική αστάθεια σπονδυλικής μονάδος, δισκοπάθεια-δισκοκήλη και οστεοφυτική στένωση τρήματος.   

Συνυπάρχει συνδυασμός μοριακών παραγόντων(διαμεσολαβητές της φλεγμονής) που προκαλούν τοπική φλεγμονή και οίδημα της ρίζας εντάσσοντας την στα  σύνδρομα  νευροπαθητικού πόνου.

Κλινικά Δεδομένα: Μόνο το 10% των ασθενών με ΑΡ εμφανίζει αισθητικοκινητικές διαταραχές ή έκπτωση των τενόντιων αντανακλαστικών.Συνυπάρχουν σημεία ευαισθησίας στους πάσχοντες μυς-trigger points.Η αντανάκλαση του πόνου συχνά διαχέεται σε γειτονικά δερμοτόμια προκαλώντας διαγνωστική δυσχέρεια.

Η απουσία πόνου στο χέρι ή παθολογικών τενοντίων αντανακλαστικών δεν την αποκλείει καθώς ο πόνος μπορεί να περιορίζεται μόνο στην περιοχή του ώμου και στους τραπεζοειδείς μύες(ΑΡ Α3,Α4,Α5).Αισθητικοκινητική δυσλειτουργία μπορεί να υπάρχει απουσία σημαντικού πόνου. Ο πόνος ακολουθεί την κλινική νευροανατομία της πάσχουσας ρίζας.